the Worst

Borislav Pešić Blagoja

autorska galerija

the Worst je izuzetna autorska galerija
fotografija sortiranih po motivima
(kitchen art, cube Paris ...)
i svaki primerak je sa potpisom autora
i sertifikatom.